donderdag 15 februari 2018

Op de fiets / En vélo

In Delft zag ik dit bord in de voortuin van de porceleinfabriek. Een fietsoplaadpunt voor 6 fietsen. Ik heb zoiets nog nooit in het buitenland gezien. Zou dit typisch Nederlands zijn?

A Delft je voyais ce panneau dans le jardin de l'usine de faïence. Un endroit pour recharger les vélos électriques, 6 prises. Je n'ai encore jamais vu quelque chose de semblable à l'étranger. Est-ce que ce serait typiquement hollandais?

Bij ons bezoekerscentrum hebben we er 2, gratis te gebruiken tussen 9 en 6.

Dans notre centre des visiteurs nous en avons 2, à utiliser gratuitement entre 9 et 6 heures.
 En hebben we een aparte fietsenstalling.
Et nous avons un parking pour vélos.


Midden in Rotterdam is er een grotere.
En plein centre de Rotterdam il y en a un plus grand.
Afbeeldingsresultaat voor fietsgarage rotterdam blaak
Amsterdam heeft ook een hele mooie.
Il y a un très beau parking à vélo à Amsterdam.

Afbeeldingsresultaat voor fietsgarage amsterdam


Op school worden de kinderen per fiets opgehaald om naar de BSO te gaan.

À l'école on vient chercher les enfants pour la garderie après les cours en vélo.


6 kinderen per fiets, dat past net.
6 enfants par vélo, ça marche tout juste.

dinsdag 13 februari 2018

knuffelpopje / doudou

Een collega van mijn uit China krijgt een baby. Hoewel ik begreep dat men daar pas cadeautjes geeft als de baby al lang geboren is, kwam het voor de geboorte beter uit. Mijn man en zijn collega zagen elkaar bij een vergadering in Noorwegen. En dan mogen de gelukkige ouders het openen wanneer ze het zelf willen.

Un collègue de mon mari, qui habite en Chine, va avoir un bébé dans quelques mois. J'ai compris que là-bas on ne donne des cadeaux que bien après la naissance. Toutefois c'était plus pratique de donner le cadeau lors d'une réunion en Norvège. Le parents pourront l'ouvrir quand ils le voudront.

Eerst een knuffelpopje. Hier kun je de tutorial vinden. Rood brengt geluk, dus....
D'abord un doudou. Ici on peut trouver le tutorial. Le rouge porte bonheur, alors...
Uit het leuke babyslofjeshaakboek heb ik nog een paar bijtjes gehaakt. Zó gebeurd. De kleuren zijn in het echt iets geler.

J'ai crocheté des chaussons que j'ai trouvé dans le livre que j'avais reçu pour la St. Nicolas. Facile. Les couleurs sont bien plus jaune en réalité.


maandag 12 februari 2018

Over een maand gaan we naar Singapore, waar onze jongste dochter woont. En naar Bali, om haar Maleisische schoonmoeder, zwager en schoonzus te ontmoeten. Natuurlijk heb je dan een klein cadeautje nodig. En wat kun je dan beter geven dan een echt Nederlands Delfts Blauw vaasje. Dus togen we naar Delft, geboortestad van mijn man. Daar staat de Porceleyne Fles, dé porceleinfabriek van Nederland waar het Delfts Blauw nog steeds wordt gemaakt. 

Dans un mois nous irons à Singapore, où habite notre fille cadette. Et nous irons à Bali, pour rencontrer sa belle-mère, son beau-frère et sa belle-soeur malaisiens. Bien-sûr il nous faut un petit cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à donner qu'un petit vase. Alors nous voilà partis pour Delft, la ville natale de mon mari. On y trouve de Porceleyne Fles, (la bouteille en porcelaine), la seule et unique usine de porcelaine aux Pays-Bas où l'on fait encore du bleu de Delft.


Het gebouw is van baksteen, niet speciaal erg mooi van buiten, maar ja, het is een fabriek hè.

Le bâtiment est construit en briques, pas spécialement joli à voir de l'extérieur, mais bon, c'est une usine.

We waren aan de vroege kant, dus moesten we nog even wachten. Daar zag ik weer zoiets typisch Nederlands. Ik zal daar later een berichtje over maken.
On était un peu tôt, alors il nous fallait attendre un peu. C'est là que j'ai vu encore quelque chose de typiquement hollandais. J'en ferai un autre message plus tard.


De hal binnen was al erg mooi, alles met geglazuurd aardewerk, bouwkeramisch aardewerk. 

L'entrée à l'intérieur était déjà très joli, tout de la faïence émaillé, de la faíence spéciale pour bâtiment.

 Een filmpje, en nog een, en dan begint de audio-tour.
Un film, et un autre, et voilà le tour audio-guidé commence.


 Deze mevrouw werkt al 40 jaar als schilder in de fabriek.
Cette dame travaille déjà depuis 40 ans dans l'usine comme peintre.

De verf ziet er zwart uit, maar na het afbakken wordt het mooi blauw.
 La peinture semble noir, mais après le passage au four ça devient tout bleu.

Dit is het servies dat koning Willem-Alexander gebruikt voor staatsdiners. Prachtig met die ijsvogeltjes er op.
 Voici la porcelaine de le roi Guillaume-Alexandre utilise pour ses diners officiels. Magnifique avec les martin-pêcheurs dessus.

Een tegeltableau op ware grootte van de Nachtwacht.
Un tableau en faïence à taille réelle de la Ronde de Nuit de Rembrandt.
 Het reglement voor het werk in de fabriek.
Le règlement pour le travail en usine.

 De toonzaal voor het keramische werk voor in de tuin.
La salle d'exposition pour la céramique pour le jardin.

 En leuk, een kopie van een paneel voor de Borobudur in Java. Daar gaan we ook naar toe.
Et chouette, une copie d'un panneau pour le Borobudur à Java.  On y ira aussi.

 En natuurlijk ben ik vergeten om een foto van het tulpenvaasje te maken, maar het lijkt een beetje hier op.

Et natuellement j'ai oublié de prendre le vase pour tulipes en photo, mais ça ressemble à peu près à ceci.
Afbeeldingsresultaat voor tulpenvaas
 Na afloop heb we nog een rondje gewandeld in de binnenstad. Koud, maar wel leuk, vol nostalgie, met mijn privé gids.

On a fini notre sortie avec une ballade en centre ville. Froid, mais agréable, plein de nostalgie, avec mon guide privé.dinsdag 6 februari 2018

het voorjaar komt er aan / le printemps arrive

Ondanks de kou is de groene specht al weer hard bezig in de tuin. Dat betekent dat de mieren al (of nog?) wakker zijn. De specht maakt grote gaten in mijn grasveld om de mieren te kunnen eten. Zonde van mijn gazon? Misschien wel, maar er komen zo wel lekker luchtgaten in.

Malgré le froid le pic vert travaille dur dans mon jardin. Ça veut dire que les fourmis sont déjà (ou encore?) réveillé. Le pic vert fait des gros trous dans ma pelouse pour pouvoir manger les fourmis. Dommage pour mon gazon? Peut-être, mais ça aère bien.


woensdag 31 januari 2018

rits / fermeture éclair

Oooh, hoe ging dat nou ook alweer een rits met van die genaaide flapjes aan het eind. Ik was van plan om een etui te maken, maar wist niet meer hoe het ging. Gelukkig is er dan Pinterest en YouTube. En natuurlijk kwam ik toen weer allerlei andere leuke dingen tegen. En kreeg ik het mailtje binnen om me in te schrijven voor de naaimarathon van CreaPower tijdens NL Doet in maart, waar we o.a. tastcreaties gaan maken voor dementerende ouderen. Lang verhaal kort.... het werd geen etuitje, maar een mini-voeldekentje (ofwel een soort pannenlap).

Aaaah, je ne me rappelais plus comment coudre une fermeture éclair avec de ces bouts en tissu cousus. Je voulais coudre un petit étui, mais je ne me rappelais plus comment le faire. Heureusement il y a Pinterest et YouTube. Et bien entendu, je tombais sur des tas d'autres choses toutes aussi chouettes. Et puis je recevais un mail pour m'inscrire au marathon de couture de CreaPower lors des journées nationales de bénévolat au mois de mars, où nous allons faire, entre autres, des créations tactiles pour des personnes âgées atteint d'Alzheimer. Bref.... je n'ai pas fait d'étui, mais une mini-couverture tactile (ou bien un genre de manique).

Uhh

Nog meer Uhhh
Encore Uhhh

Nou, eerst eens gewoon naar de rits kijken zonder étui
Bon, du calme, allons voir la fermeture sans étui

Mmmm, toch ook wel leuk.
Mmmm, ça fait joli quand-même

Het resultaat, ca. 20x20 cm
Le résultat, env. 20x20 cm

woensdag 24 januari 2018

de familieapp / le whats app en famille

We hebben een familieapp, zo handig. Zo hoef je maar 1 keer je verhaal te vertellen en iedereen weet het! Nuttig, maar soms ook gewoon leuk.

Nous avons un groupe whats app pour la famille. C'est pratique. On raconte son histoire une fois et tout le monde est au courant! Utile, mais parfois juste rigolo.

Zo stuurde dochter uit Singapore een foto: aap.
La fille habitant le Singapore envoyait une photo: singe.

Antwoord van zoon uit Rotterdam: hier ook.
Réponse du fils habitant Rotterdam: ici aussi.

dinsdag 16 januari 2018

Blue Monday

Ach, en dan hoor je dat het gisteren Blue Monday was, de meest deprimerende dag van het jaar. Tenminste, zo heeft iemand dat een jaar of 10 geleden berekend. Ik moet zeggen dat het weer wel meewerkte. Om een uur of 4 was het al zo goed als donker. En koud, en regen, en wind.
Ik hoefde niet te werken, dus gewoon even wezen zwemmen, daarna boodschappen en toen heb ik alle 6 de afleveringen geluisterd van de podcast van Bob. Het verhaal van een drietal jonge Belgische dames die met een 84-jarige praten over haar herinneringen over haar jeugdliefde en daaropvolgende zwangerschap, of is het alleen maar een verhaal van een licht dementerende mevrouw? Ze gaan op zoek. Een geweldige 6-delige podcast, waardoor je blue monday helemaal vergeet.

Natuurlijk kan ik niet alleen maar luisteren, dus heb ik wat opgeruimd en kwam ik nog een barbiejurk tegen die nog genaaid moest worden. Ik had pas nog een barbie gevonden waarvan het haar helemaal in de klit zat. Dus heb ik was wolwasmiddel in een bekertje gedaan (wasverzachter had ik niet voor de hand, maar ik was toevallig ook wat schapenwol aan het wassen) en barbie daar in laten weken. In de tussentijd ben ik achter de naaimachine gaan zitten. De jurk is bijna af. Ik hoef alleen nog maar de zoompjes, schouderbandjes en het drukknoopje te maken. Misschien maak ik er nog wel een hoedje bij of zo. Betere foto's volgen zodra de jurk klaar is.Bon, j'entendait qu'hier c'était Blue Monday, la journée la plus déprimante de l'année. Enfin, c'est quelqu'un qui a décidé ça il y a une dizaine d'années. Il faut dire que le temps était déprimant. Vers le coup de 4 heures il faisait déjà nuit. Et il faisait froid, et il pleuvait, et il y avait beaucoup de vent.
Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, alors j'ai été à la piscine pour nager pendant une petite heure, j'ai fait les courses et ensuite j'ai écouté les 6 épisodes du podcast de Bob, en Hollandais. L'histoire de 3 jeunes femmes belges qui parlent avec une dame de 84 ans de ses souvenirs de son amour de jeunesse et la grossesse qui en suit, ou bien est-ce que ce n'est qu'une histoire que la dame atteinte d'Alzheimer s'imagine? Elles font des recherches. Un podcast génial qui te fait tout à fait oublier blue monday.  

Bien sûr j'ai du mal à ne rien faire pendant que j'écoute, alors j'ai rangé un peu mon bazar et je trouvait une robe barbie que je devais finir de coudre. J'avais trouvé une barbie qui avait les cheveux tout emmelés. Alors j'ai mis un peu de lessive dans un gobelet (je n'avais pas d'adoucissant sous la main, mais tout à fait par hasard 😉 j'étais en train de laver de la laine de mouton) et j'ai laissé tremper barbie dedans. Je me suis mise à la machine à coudre pendant ce temps-là. J'ai presque fini la robe. Plus que les ourlets, les bretelles et le bouton pression. Peut-être je rajouterai un chapeau ou autre. De meilleures photos suivront dès que la robe sera fini. 

zondag 14 januari 2018

babyslofjes / chaussons pour bébé

Ik heb van Sinterklaas (nou ja, eigenlijk van mijn dochter, die zelf net een baby heeft) een leuk boekje gekregen met patroontjes voor babyslofjes.

Le Saint Nicolas (enfin, c'était ma fille, qui vient d'avoir un bébé à elle) m'a donné un livre tout mignon avec des patrons de chaussons pour bébé.

Heel veel leuke slofjes, maar haar voorkeur ging uit naar de walvissen. Het wordt allemaal gehaakt met haaknaald 3,5 of 4, dus je hebt zo een paar slofjes af. Het meeste werk is het vastnaaien van de staart en de vinnen.

Plein de chaussons chouettes, mais elle préférait les baleines. Il faut crocheter le tout avec un crochet no. 3,5 ou 4, alors en un rien de temps on a fini une paire de chaussons. C'est la couture de la queue et les ailerons qui durent le plus longtemps.
Het moesten wel stoere kleuren worden, maar het liefst toch wel grijzig. Brrrr, ik hou al helemaal niet van grijs, maar vooruit, ik hoef ze zelf niet te dragen.

Elle voulait des couleurs robustes, de préférence grisâtre. Brrrr, je n'aime pas du tout le gris, mais bon, ce n'est pas moi qui les porte.

En omdat ik nog een restje wol over had van een trui van een ander kleinkind heb ik ze hiervan gehaakt. Het is een sombere foto, maar het is vandaag een sombere dag. Ik denk niet dat we vandaag veel zon zullen zien.
Jammer dat je met deze kleur de ogen en de mond van de walvis niet goed zien.

Et comme il me restait encore un peu de laine d'un autre petit-fils je les ai crocheté de cette couleur-là. C'est une photo sombre, mais aujourd'hui il fait sombre dehors. Je ne pense pas que l'on verra beaucoup de soleil aujourd'hui.
Dommage qu'avec cette couleur on ne vois pas assez bien les yeux et la bouche de la baleine.

De volgende slofjes worden bijtjes. Voor een andere baby.

Les chaussons suivants seront des abeilles. Pour un autre bébé.

vrijdag 12 januari 2018

Wandkleed #3 / tapis mural #3

Even een update: schapen...

Nouvelles actuelles: des moutons...
.... en een boom met blad.
.... et un arbre en feuilles.
Nu moet ik eerst weer zoeken of ik nog meer foto's heb gemaakt. Wordt vervolgd.
Il faut d'abord que je cherche si j'ai encore d'autres photos. A suivre.

woensdag 10 januari 2018

Hollandse tradities / traditions hollandaises

Met oud en nieuw maken we natuurlijk massaal oliebollen en appelflappen in Nederland. Nou ja, wij niet, maar mijn zwager wel. En omdat hij naast ons woont hebben wij altijd heerlijke versgebakken oliebollen. Nu was mijn dochter met haar vriend uit Singapore overgekomen voor de feestdagen. Tja, en wat moet je dan als Maleisische schoonzoon... oliebollen leren bakken!

A la Saint Sylvestre la Hollande entière fait des 'boules à l'huile' avec des raisins sec et des beignets au pommes frits à l'huile. Ben, pas nous, mais mon beaufrère les fait. Et comme il habite à côté de chez nous, nous avons toujours des beignets chauds. Ma fille était venu avec son copain depuis Singapore pour passer les fêtes avec nous. Et bien, qu'est-ce que le gendre malaisien a du faire... en effet apprendre à faire des beignets!

Proeve geslaagd!
Épreuve réussie!