dinsdag 10 april 2018

Nou, ik wou proberen of ik dit keer blogjes op mijn iPad kon zetten, zodat ik tijdens mijn vakantie meteen kon schrijven wat ik per dag gedaan had. Dat viel nog niet mee. Ik heb er drie foto's op kunnen zetten, die ik al met mijn iPad had gemaakt. En daarna werd het zo vervelend en ingewikkeld dat ik er maar mee gestopt ben en nu na afloop maar een verslagje doe.

Bon, je voulais essayer ce voyage-ci si je pouvait mettre des messages sur mon blog avec l'iPad, pour pouvoir écrire le même jour ce que j'avais vécu. Ce n'était pas facile du tout. J'ai pu y mettre trois photos que je ne peux plus travailler ici, et il me fallait les faire avec l'iPad. Ensuite c'était tellement compliqué de travailler et d'enregistrer mon histoire que j'ai arrêté et que je fais mon histoire seulement après coup.
Dag Nederland
Au revoir Pays-Bas

Hallo Singapore
Bonjour Singapore


Het uitzicht vanaf het appartement(je) met tuin(tje) van mijn dochter.
La vue depuis le (petit) appartement avec (petit) jardin de ma fille.
Ze heeft een tuintje ter grootte van een balkon op de begane grond. Daarom heeft ze een 'huisdier' met een aangepast volume: een heremietkreeft. Je moet maar op het idee komen, haha. Er bestaan zelfs een soort brokjes die je hem kan voeren, en je kunt grotere schelpen kopen als hij uit zijn huisje is gegroeid.

Elle a un jardin de la grandeur d'un petit balcon au rez de chaussée. C'est pourquoi elle a un 'animal domestique' d'un volume adapté: un bernard l'hermite. Quelle idée, haha. Il y a des sortes de croquettes qu'il mange, et on peut même acheter des coquilles de différentes tailles s'il grandit de trop.
Caraïbische heremietkreeft (Coenobita clypeatus)
foto van wikipedia
photo de wikipedia

Na 1 nachtje slapen zijn we naar Bali gegaan.
We werden bij de immigratie uit deze lange rij gehaald. Mijn man is inmiddels 60+ en dan mag je sneller door de immigratie. Alleen jammer dat je dan aan de andere kant van de balie moet wachten op de anderen, want die moesten wel in de lange rij blijven staan.

Le lendemain nous sommes allé à Bali.
Au poste de l'immigration on nous a fait sortir de cette grande queue. Mon mari a 60+ ans et on a le droit de sauter la queue. C'était seulement dommage qu'il fallait attendre de l'autre côté du guichet, parce que ma fille et mon gendre devaient eux bien faire la queue.
Ubud is een mooi gebied, veel groen, veel handgemaakte dingen, veel dans en cultuur. Maar omdat we daar al voor de 3e keer komen heb ik eigenlijk niet veel foto's gemaakt. 
Het eerste weekend stond in het teken van de ontmoeting met de familie van onze schoonzoon. En van rijstvelden. Te beginnen met een wandeling door de rijstvelden om 7 uur 's ochtends. En het was al warm!!

Ubud est un endroit magnifique, beaucoup de verdure, beaucoup d'artisanat, de danse et de culture. Comme c'était déjà la 3ème fois que nous y allions, je n'ai pas fait beaucoup de photos.
Le premier weekend était pour rencontrer la famille de notre gendre. Et pour admirer les rizières. A commencer par une promenade dans les rizières à 7 heures du matin. Et il faisait déjà chaud!!!

Gelukkig zijn we een paar keer misgestapt en zaten we tot aan onze knieën in de modder en het water. Lekker koel.

Heureusement on a trébuché quelque fois et qu'on était jusqu'au genoux dans la boue et l'eau. Bien frais.


Er zijn diverse soorten rijst: voor de gewone maaltijd, plakrijst voor de toetjes en rijst voor de ceremonies.
Il y a différentes sortes de riz: pour le repas de tous les jours, du riz collant pour les dessert et du riz pour les cérémonies.

Het systeem van het verdelen van de stroompjes water staat op de werelderfgoedlijst, het subak systeem.
Le système soubak pour distribuer les courants d'eau dans les rizières est sur la liste du patrimoine mondial. 

Wil je dat een rijstveld droog komt te liggen? Gewoon even wat modder en grasplaggen bij de toegang erin stampen en het water gaat een andere kant op.
Faut-il une rizière à sec? Mettez donc un peu de boue et des mottes d'herbe à l'entrée du canal et l'eau passe à côté.

Wij hebben thuis van die houten eendjes uit Bali, maar dit zijn ibissen. Dus nu denk ik dat de eendjes eigenlijk ibissen zijn.
Nous avons des canards en bois qui viennent de Bali, mais ici on peut voir des ibis. Alors ça me fait penser que nos canards sont peut-être des ibis. woensdag 7 maart 2018

Het laatste restje winter / le dernier morceau d'hiver

Het heeft hier nog een paar dagen flink gevroren en konden we het ijs op.
Il a bien gelé pendant quelques jours, alors on pouvait aller sur le canal.
 Image may contain: one or more people, people standing, shoes, child, tree, outdoor, nature and water 
Image may contain: outdoor and water
De buren hebben er van geprofiteerd om de boot schoon te maken.
Les voisins en ont profité pour nettoyer leur bateau.

Nou ben ik niet zo'n winterliefhebber, dus ben ik naar een tentoonstelling geweest van een plaatselijke glaskunstenaar.
Comme je ne suis pas trop passionné de l'hiver, je suis allée à une exposition d'un artiste verrier local.

Ook een paar wintertaferelen.
Voici quelques tableaux hivernaux.Gelukkig is het nu weer mooier weer. Gisteren hadden we een heerlijk zonnetje, en kwam het roodborstje de laatste restjes zaad van de tuintafel opeten.
Heureusement il fait meilleur maintenant. Hier le soleil brillait agréablement, et le rouge-gorge venait manger les derniers restes de graines que j'avais mis sur la table du jardin.
Ik ben nog druk bezig geweest met wol wassen en kaarden en verven voor de vrijdagmiddagworkshops vilten met de wol van de schapen uit de buurt. Geïnspireerd door wol dingetjes op Pinterest heb ik nog een paar dingetjes met de punchmachine gemaakt.
J'ai encore lavé, cardé et teint plein de laine pour les atelier de feutrage le vendredi après-midi, avec la laine des moutons de la région. Inspiré par des bidouilles avec de la laine sur Pinterest, j'ai encore fabriqué des petits trucs avec la machine à punching.
voorbeeld  van pinterest
exemple de pinterest
En eigen werk:
Et mon travail à moi:

Het stelt niet veel voor, maar het is leuk om te doen.
Ce n'est trois fois rien, mais j'aime bien bidouiller.

dinsdag 20 februari 2018

Inchies

Vanochtend even geprobeerd om inchies (4x4 cm) te borduren met de machine. Rondjes zijn moeilijk.

Ce matin j'ai essayé de broder des inchies (4x4 cm) à la machine. Difficile de faire des ronds.


Landschapjes gaan me beter af.
Le paysages me vont mieux.maandag 19 februari 2018

borduren met de naaimachine / de la broderie avec la machine à coudre

Eergisteren heb ik een leuke workshop gedaan bij de naaimachinewinkel in Dordrecht. Sary Maas van witopwit heeft ons geleerd hoe je met de naaimachine en een quiltvoetje met draad kunt borduren. We moesten een veer bekijken en proberen na te maken. Ik heb de zwanenveer gedaan, omdat die makkelijker was dan de pauwenveer.

Avant-hier j'ai fait un chouette atelier de broderie avec la machine à coudre à Dordrecht. Sary Maas de witopwit nous a appris comment broder avec la machine et un pied spécial pour le quilting. Il fallait bien regarder une plume et essayer de la copier. J'ai copié la plume de cygne, étant plus facile que la plume de paon. 
Dit was het voorbeeld van de juf.
Voici l'exemplaire de la maîtresse.
Een onderlaag van katoen, een tussenlaag van fiberfill en een toplaag van satijnachtige stof.
Le dessous est un bout de coton, de la mousse au milieu, et le dessus d'un genre de tissu satiné.
Eerst spelden en rijgen en hop naaien maar....
Epingler, bâtir et hop la couture....

De ene kant van de veer gaat veel makkelijker dan de andere kant. Als je het vaker probeert dan zal dat vast beter gaan.
Na 2 1/2  uur (!) naaien zag het er zo uit. En toen moest ik nog de rondjes langs de kant van de veer om het gebobbel glad te krijgen.

L'un côté de la plume était beaucoup plus facile à faire que l'autre. Ça ira certainement mieux en s'exerçant un peu plus.
Après 2 h1/2 de couture voici le résultat. Et il me fallait encore faire les ronds pour raplatir un peu le tissu froissé.
Nou dat is helemaal lastig om dat mooi rond te doen. Dat wordt nog wel een een paar keer oefenen.

Eh bien, c'est difficile de le faire bien rond. Il me faut bien exercer.

Na 3 uur was dit het resultaat van ons kleine groepje.

Regardez nos résultat au bout de 3 heures de travail.

donderdag 15 februari 2018

Op de fiets / En vélo

In Delft zag ik dit bord in de voortuin van de porceleinfabriek. Een fietsoplaadpunt voor 6 fietsen. Ik heb zoiets nog nooit in het buitenland gezien. Zou dit typisch Nederlands zijn?

A Delft je voyais ce panneau dans le jardin de l'usine de faïence. Un endroit pour recharger les vélos électriques, 6 prises. Je n'ai encore jamais vu quelque chose de semblable à l'étranger. Est-ce que ce serait typiquement hollandais?

Bij ons bezoekerscentrum hebben we er 2, gratis te gebruiken tussen 9 en 6.

Dans notre centre des visiteurs nous en avons 2, à utiliser gratuitement entre 9 et 6 heures.
 En hebben we een aparte fietsenstalling.
Et nous avons un parking pour vélos.


Midden in Rotterdam is er een grotere.
En plein centre de Rotterdam il y en a un plus grand.
Afbeeldingsresultaat voor fietsgarage rotterdam blaak
Amsterdam heeft ook een hele mooie.
Il y a un très beau parking à vélo à Amsterdam.

Afbeeldingsresultaat voor fietsgarage amsterdam


Op school worden de kinderen per fiets opgehaald om naar de BSO te gaan.

À l'école on vient chercher les enfants pour la garderie après les cours en vélo.


6 kinderen per fiets, dat past net.
6 enfants par vélo, ça marche tout juste.

dinsdag 13 februari 2018

knuffelpopje / doudou

Een collega van mijn uit China krijgt een baby. Hoewel ik begreep dat men daar pas cadeautjes geeft als de baby al lang geboren is, kwam het voor de geboorte beter uit. Mijn man en zijn collega zagen elkaar bij een vergadering in Noorwegen. En dan mogen de gelukkige ouders het openen wanneer ze het zelf willen.

Un collègue de mon mari, qui habite en Chine, va avoir un bébé dans quelques mois. J'ai compris que là-bas on ne donne des cadeaux que bien après la naissance. Toutefois c'était plus pratique de donner le cadeau lors d'une réunion en Norvège. Le parents pourront l'ouvrir quand ils le voudront.

Eerst een knuffelpopje. Hier kun je de tutorial vinden. Rood brengt geluk, dus....
D'abord un doudou. Ici on peut trouver le tutorial. Le rouge porte bonheur, alors...
Uit het leuke babyslofjeshaakboek heb ik nog een paar bijtjes gehaakt. Zó gebeurd. De kleuren zijn in het echt iets geler.

J'ai crocheté des chaussons que j'ai trouvé dans le livre que j'avais reçu pour la St. Nicolas. Facile. Les couleurs sont bien plus jaune en réalité.


maandag 12 februari 2018

Over een maand gaan we naar Singapore, waar onze jongste dochter woont. En naar Bali, om haar Maleisische schoonmoeder, zwager en schoonzus te ontmoeten. Natuurlijk heb je dan een klein cadeautje nodig. En wat kun je dan beter geven dan een echt Nederlands Delfts Blauw vaasje. Dus togen we naar Delft, geboortestad van mijn man. Daar staat de Porceleyne Fles, dé porceleinfabriek van Nederland waar het Delfts Blauw nog steeds wordt gemaakt. 

Dans un mois nous irons à Singapore, où habite notre fille cadette. Et nous irons à Bali, pour rencontrer sa belle-mère, son beau-frère et sa belle-soeur malaisiens. Bien-sûr il nous faut un petit cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux à donner qu'un petit vase. Alors nous voilà partis pour Delft, la ville natale de mon mari. On y trouve de Porceleyne Fles, (la bouteille en porcelaine), la seule et unique usine de porcelaine aux Pays-Bas où l'on fait encore du bleu de Delft.


Het gebouw is van baksteen, niet speciaal erg mooi van buiten, maar ja, het is een fabriek hè.

Le bâtiment est construit en briques, pas spécialement joli à voir de l'extérieur, mais bon, c'est une usine.

We waren aan de vroege kant, dus moesten we nog even wachten. Daar zag ik weer zoiets typisch Nederlands. Ik zal daar later een berichtje over maken.
On était un peu tôt, alors il nous fallait attendre un peu. C'est là que j'ai vu encore quelque chose de typiquement hollandais. J'en ferai un autre message plus tard.


De hal binnen was al erg mooi, alles met geglazuurd aardewerk, bouwkeramisch aardewerk. 

L'entrée à l'intérieur était déjà très joli, tout de la faïence émaillé, de la faíence spéciale pour bâtiment.

 Een filmpje, en nog een, en dan begint de audio-tour.
Un film, et un autre, et voilà le tour audio-guidé commence.


 Deze mevrouw werkt al 40 jaar als schilder in de fabriek.
Cette dame travaille déjà depuis 40 ans dans l'usine comme peintre.

De verf ziet er zwart uit, maar na het afbakken wordt het mooi blauw.
 La peinture semble noir, mais après le passage au four ça devient tout bleu.

Dit is het servies dat koning Willem-Alexander gebruikt voor staatsdiners. Prachtig met die ijsvogeltjes er op.
 Voici la porcelaine de le roi Guillaume-Alexandre utilise pour ses diners officiels. Magnifique avec les martin-pêcheurs dessus.

Een tegeltableau op ware grootte van de Nachtwacht.
Un tableau en faïence à taille réelle de la Ronde de Nuit de Rembrandt.
 Het reglement voor het werk in de fabriek.
Le règlement pour le travail en usine.

 De toonzaal voor het keramische werk voor in de tuin.
La salle d'exposition pour la céramique pour le jardin.

 En leuk, een kopie van een paneel voor de Borobudur in Java. Daar gaan we ook naar toe.
Et chouette, une copie d'un panneau pour le Borobudur à Java.  On y ira aussi.

 En natuurlijk ben ik vergeten om een foto van het tulpenvaasje te maken, maar het lijkt een beetje hier op.

Et natuellement j'ai oublié de prendre le vase pour tulipes en photo, mais ça ressemble à peu près à ceci.
Afbeeldingsresultaat voor tulpenvaas
 Na afloop heb we nog een rondje gewandeld in de binnenstad. Koud, maar wel leuk, vol nostalgie, met mijn privé gids.

On a fini notre sortie avec une ballade en centre ville. Froid, mais agréable, plein de nostalgie, avec mon guide privé.